Event

 

Ordet event kommer från engelskans ord för evenemang eller händelse och man säger på svenska ”ett event”. Ett event är ett speciellt arrangemang som man använder i en intern eller extern marknadsföring. Det är för det mesta en del av en kommunikationsplan. För att kunna föra över värderingar och olika idéer och för att kunna påverka deltagarna och öka deras förståelse används event. Det kan till exempel handla om en varas värden eller ett företags eller organisations framtidsplaner och värderingar. 

Det är ofta inslag av underhållning på event för det är till för att höja stämningen och det kan också vara annat stämningshöjande umgänge. På event finns det ofta med mat och dryck till de deltagande och det är också för att höja stämningen. De event som är interna kan ibland avslutas med samkväm, mingel och kanske till och med dans. För att få en ännu bättre och speciell upplevelse kan eventen hållas, vilket de gör ganska ofta, i en lokal eller på en plats med en specialdesignad miljö. Om eventet är från en seriös leverantör kan det vara så att de mäter eventets effekter och jämför det med de uppsatta kommunikationsmålen som finns. 

Om man ska skilja event från andra typer av arrangemang som exempelvis jubileer och firmafester så är det ganska enkelt. Hela genomförandet av ett event sker i harmoni med och det speglar väldigt tydligt just kommunikationsmålen, som nämndes tidigare, av arrangörerna. Det finns faktiskt utbildningar och kurser i just event-marknadsföring, som det ska berättas om längre ner, och även om hur man skapar event och sedan hur man driver dem.

Event-marknadsföring är marknadsföring via evenemang där ett företag ska möta sin målgrupp. Det kan vara väldigt stor spridning på de här eventen och det kan vara alltifrån en liten lokal golftävling till ett företag som har kunder i Olympiska spelen. Det är också precis så man tror själva termen slog igenom. Det var just i samband med Olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles. De som arrangerade OS erbjöd alla sponsorer en väldigt preciserad uppvisning av företaget. Under 1990-talet slog event-marknadsföring igenom och var en av de snabbast växande trenderna. År 2001 ökade event-marknadsföringen i USA hela tre gånger så fort som den vanliga annonseringen. 

Just på grund av att det i Sverige har varit ganska olika ord om vad event-marknadsföring egentligen är här så finns det inte heller några siffror på hur stort det är. Här har det varit tal om att det är all form av sponsring men också all form av händelsemarknadsföring så det är ord mot ord. Det finns faktiskt dock svenska byråer som sysslar med detta. Det är också många företag som söker utbildning inom event-marknadsföring. Stora företag kan ha en enskild avdelning som sysslar med detta som exempelvis Volvo och där heter avdelningen Volvo Event Management.